Tréningy
Š.K. Power Taekwon-Do ITF Košice
KC Malibu (OC Branisko, Košice - Nad Jazerom)
Zaèiatoèníci:
Utorok 16:30 - 18:00
Štvrtok 16:30 - 18:00
Pokročilí majú tréningy o pol hodinu dlhšie.
Ankety
Kalendár akcií
itf
Zsady Taekwon-do

Zsadami Taekwon-Do s:
Zdvorilos (Courtesy / Ye Ui)
estnos (Integrity / Yom Chi)
Vytrvalos (Perseverance / In Nae)
Sebaovldanie (Self Control / Guk Gi)
Neskrotn duch (Indomitable spirit / Baekjul Boolgool)

Zdvorilos (Ye Ui)
Pre budovanie achetnho charakteru a aby bol trning veden riadnym spsobom by sa tudenti Taekwon-do mali snai o dodriavanie tchto prvkov zdvorilosti:
 1. podporova ducha vzjomnch stupkov,
 2. hanbi sa za svoje necnosti a pohda necnosami druhch,
 3. by k sebe navzjom zdvoril,
 4. povzbudzova zmysel pre spravodlivos a udskos,
 5. rozliova intruktora od tudenta, juniora od seniora a mladieho od starieho
 6. prida sa etiky,
 7. repektova postavenie inch,
 8. by poctiv a primn,
 9. nedva a neprijma pochybn dary.

estnos (Yom Chi)
Slovo estnos v Taekwo-do m u vznam, ako je prezentovan Websterovm slovnkom. Kad m vedie rozli dobro a zlo a ak m zl svedomie m ma pocit viny. Uvdzame niekoko prpadov nedostatonej estnosti:
 1. Intruktor, ktor skresl seba a svoje umenie tm, e svojim tudentom predvdza nesprvne techniky z dvodu nedostatonch znalost alebo apatie.
 2. tudent, ktor skresl seba a svoje umenie "opravou" materilov, ktor nsledne prera.
 3. Intruktor, ktor zakrva nesprvne techniky luxusnou telocviou a falonmi lichtkami svojich tudentov.
 4. tudent, ktor od svojho intruktora iada udelenie technickho stupa alebo sa ho poka kpi.
 5. tudent, ktor zskava stupe zo sebeckch dvodov alebo pre pocit sily
 6. Intruktor, ktor u a predvdza svoje umenie pre materilny zisk
 7. tudent, ktor neije tak, ako hovor
 8. tudent, ktor sa hanb opta sa na nzor mladch


Vytrvalos (In Nae)
Star orientlne prslovia hovoria: "Trpezlivos vedie k cnosti alebo k vhode", "Pokojn domov vytvorte tm, e budete stokrt trpezliv". Samozrejme astie a prosperita s najvm prnosom trpezlivej osoby. Aby niekto nieo dosiahol, i je to u vy stupe alebo dokonal techniky, mus si stanovi cie a potom vytrva. Robert Bruce dostal lekciu vytrvalosti od vytrvalho silia pokornho pavka. Bola to prve vytrvalos a hevantos, ktor mu pomohli oslobodi ktsko v trnstom storo. Jednm z najdleitejch tajomstiev toho ako sa sta ldrom Taekwon-do je prekona kad akos vytrvalosou. Konfucius povedal: Kto je nepozorn v malikostiach, me len vnimone dosiahnu spech v dleitch veciach.

Sebaovldanie (Guk Gi)
Tto zsada je mimoriadne dleit v telocvini aj mimo nej. i u ide o zpas alebo osobn zleitosti. Strata sebaovldania v zpase vysti v katastrofu pre tudenta aj spera. Neschopnos i a pracova v rmci svojich schopnost alebo sfry je tie prejavom nedostatku sebaovldania. Poda Lao-Tzu: Definciou silnejieho je osoba, ktor zvaz radej nad sebou ako nad niekm inm.

Neskrotn duch (Baekjul BoolGool)
"Tu le 300 tch, ktor si splnili svoju povinnos" jednoduch epitaf jednej z najvch ukok odvahy ak udstvo pozn. Leonidas a jeho 300 sparanov pri Termopilch stojac proti silnej armde Xerexesa ukzali svetu vznam slov neskrotn duch. Uke sa, ke sa odvna osoba a jej princpy postavia proti zdrvujcim problmom. Serizny tudent Taekwon-do bude v kadej situcii skromn a poctiv. Ak je konfrontovan s nespravodlivosou, bude jedna rzne a bez strachu alebo zavhania, s neskrotnm duchom, bez ohadu na to o koho ide a kokokrt je to potebn. Konfucius povedal: "Je prejavom zbabelosti nehovori proti nespravodlivosti." Histria ukazuje, e t, ktor li za svojimi ciemi vne a usilovne, nikdy nezlyhali.
Tréneri
trener
 Ing. Stanislav Kica
  dan02
 


Nové vo fóre...

Vo fóre sa nenachádza žiaden príspevok mladší, ako tri mesiace, alebo v tomto roku ešte neboli pridané žiadne príspevky.

Náhodný obrázok z fotogalérií
prchod finalistu
komentované: 0 x

prchod finalistu
28.04.2007
Naposledy pridané súbory
01.03.2019 o 06:50 bol pridaný súbor:
PropoziciePresovOpen201
9.doc

01.03.2019 o 06:48 bol pridaný súbor:
Kalendar 2019 SZTKD
ITF.pdf

30.01.2017 o 09:35 bol pridaný súbor:
10-kup.pdf
Naposledy pridané techniky
...:: Športový klub Power Taekwon-do ITF Košice ::...