Tréningy
Š.K. Power Taekwon-Do ITF Košice
KC Malibu (OC Branisko, Košice - Nad Jazerom)
Zaèiatoèníci:
Utorok 16:30 - 18:00
Štvrtok 16:30 - 18:00
Pokročilí majú tréningy o pol hodinu dlhšie.
Ankety
Kalendár akcií
oznamy
Novinky a oznamy   odber rss
Meniny m dnes:


1
2
3
4
5
6
7
8
9

13.09.2015 | trner
ttny sviatok

obrazok V utorok 15. septembra bude ttny sviatok. Z tohto dvodu trning v tento de nebude.

25.08.2015 | Trner
Trningy pokrauj

obrazok Trningy portovho klubu Power Taekwon-Do ITF Koice pokrauj v rovnakom ase, ako v predchdzajcom kolskom roku:
Utorok 17:00 - 18:30
tvrtok 17:00 - 18:30
Prv trning bude vo tvrtok 10. septembra.

01.07.2015 | Administrtor
Przdninov trning

Telocviu na przdninov trning mme rezervovan na sobotu 04.07.2015 o 18:45 (18:45 u v telocvini). Stretneme sa v city wellness na krivej ulici . 25. Spravme si rchlu (max 10 min.) schdzu, kvli nvrhom na zmeny stanov a zahrme futbal.
P.S. Ke u mte nov opasky, tak si ich doneste na zaviazanie. A tie doboky...

25.06.2015 | Administrtor
Pskovanie

obrazok Pskovanie bude v nedeu 28.06.2015 v Preove v tej istej telocvini, ako naposledy (Mukaevsk ulica).
O 8:00 bude trning s majstrom.
O 9:00 zan samotn skky.

17.05.2015 | trner
Zvolanie lenskej schdze

obrazok Ven lenovia klubu. V utorok 19.05.2015 o 18:30 hod. (po trningu) sa v priestoroch, kde cvime (KS Iskra) uskuton avizovan lensk schdza. lenskej schdze sa mu zastni lenovia klubu resp. ich zkonn zstupcovia (hlasova s oprvnen iba osoby starie ako 18 rokov). Predben program schdze:
- prezentcia prtomnch
- otvorenie
- voba zapisovatea a overovateov
- odshlasenie spsobu hlasovania
- odshlasenie zmien v stanovch
- voba prezidenta klubu
- voba lenov vkonnho vboru
- voba lenov revznej komisie
- voba lenov disciplinrnej komisie
- rzne

26.04.2015 | Administrtor
Majstrovstv Slovenska odloen

obrazok Majstrovstv Slovenska 2015 v Taekwon-Do ITF s z organizanch dvodov presunut na zatia bliie neuren termn.

24.04.2015 |
Nov video vo viedogalriach

obrazok Do videogalri bolo pridan nov video s nzvom "Max vs Adam"

18.04.2015 |
Nov fotogalria

obrazok Na strnku bola vloen nov fotogalria s nzvom Ponte 2015 - 2. kolo

18.04.2015 | Administrtor
Slovensk pohr -Ponte - 2015 2. kolo

Da 11.04.2015, v de 60. narodenm Taekwon-Do, sa uskutonilo druh kolo Slovenskho pohra - Ponte. Organizcia tohoto kola pripadla na klub Power Taekwon-Do Koice. Napriek tomu, e sme takto sa organizovali po prvkrt, podarilo sa nm ju aj vaka podpore vedenia Slovenskho zvzu TKD-ITF a mestkej asti Koice - Nad jazerom dovies k zdarnmu koncu. Sa sa uskutonila v hale Cassosport a zastnilo sa jej viac ako sto saiacich.
lenom nho klubu sa podarilo zska 4 tretie miesta a 3 druh miesta. Konkrtne:
* sborn cvienia:
- iaci 8-7 kup - Max Pruinsk 3. miesto
- juniori 10-8 kup - Richard Kopper 2. miesto
- juniori 6-5 kup - Martin Rosenberger - 3. miesto
- seniori 10-5 kup - Martin Komora - 3. miesto

* Sparring:
- iaci nad 60 kg - Marek Rosenberger - 2. miesto
- juniori do 68 kg - Richard Kopper - 2. miesto

* pecilne techniky:
- iaci - Marek Rosenberger - 3. miesto

Vetkm gratulujeme a prajeme vea alch spechov.

16.03.2015 | trner
spech na Preov Open 2015

196 Da 15. marca 2015 sa 7 statonch zstupcov nho klubu zastnilo medzinrodnej sae Preov Open. Tejto sae sa okrem klubov Slovenskho zvzu Taekwon-Do ITF a klubov Slovenskej Taekwon-Do aliancie zastnili aj zstupcovia eskej republiky, Poska, Ukrainy, Bulharska, Rumunska, Slovinska a Maarska. V tejto konkurencii sa naim cviencom podarilo zska pekn zbierku 9 bronzovch a 1 striebornej medaile:
Najmladiemu Adamovi Tkovi, ktor cvi iba 4 mesiace sa v kategrii Sborn cvienia Det 6-10 rokov podarilo zska bronzov medailu.
Richard Kopper a Sebastin Hajduk vo vekovej kategrii 10-14 rokov zskali kad bronzov medailu za sborn cvienia a spolu s Danielom Mihkom vo svojej vhovej kategrii aj tri bronzov medaily za sparring (portov boj).
Klub reprezentovali aj dvaja juniori: Miroslav oko a Martin Rosenberger. Obom sa vo svojej vhovej kategrii po naozaj akch zpasoch a aj mnohch inkasovanch zsahoch podarilo zska dve bronzov medaily.
Najvyie umiestnenie zskal seniorsk zstupca klubu Milan Smutn. V kategrii sborn cvienia 7.-6. kup sa umiestnil na druhom mieste a zskal tak pre klub strieborn medailu.
Vetkm zastnenm prajeme aj v alch saiach vea odvahy a spechov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tréneri
trener
 Ing. Stanislav Kica
  dan02
 


Nové vo fóre...

Vo fóre sa nenachádza žiaden príspevok mladší, ako tri mesiace, alebo v tomto roku ešte neboli pridané žiadne príspevky.

Náhodný obrázok z fotogalérií
Sparing - ap chagi stop
komentované: 0 x

Sparing - ap chagi stop
23.02.2008
Naposledy pridané súbory
01.03.2019 o 06:50 bol pridaný súbor:
PropoziciePresovOpen201
9.doc

01.03.2019 o 06:48 bol pridaný súbor:
Kalendar 2019 SZTKD
ITF.pdf

30.01.2017 o 09:35 bol pridaný súbor:
10-kup.pdf
Naposledy pridané techniky
...:: Športový klub Power Taekwon-do ITF Košice ::...