Tréningy
Š.K. Power Taekwon-Do ITF Košice
KC Malibu (OC Branisko, Košice - Nad Jazerom)
Zaèiatoèníci:
Utorok 16:30 - 18:00
Štvrtok 16:30 - 18:00
Pokročilí majú tréningy o pol hodinu dlhšie.
Ankety
Kalendár akcií
oznamy
Novinky a oznamy   odber rss
Meniny m dnes:


1
2
3
4
5
6
7
8
9

29.06.2014 | Trner
Spskovali sme :)

obrazok Dnes, 29.06.2014, sa 8 lenov nho klubu zastnilo skok technickej vyspelosti. Pod drobnohadom majstra Jerzyho Jeduta si tak mohli overi svoje schopnosti a znalosti o Taekwon-Do. Viac, i menej spene tieto skky zvldli vetci a na najbliom trningu si kad z nich bude mc zaviaza opasok reprezentujci vy technick stupe. Gratulujem.

18.06.2014 | Trner
Trning vo tvrtok nebude

obrazok Z dvodu prenjmu priestorov, kde cvime, trning vo tvrtok 19.06.2014 nebude.

05.05.2014 | Trner
Trik s tu

obrazok Nae klubov trik s u na svete. Donesiem ich na najbli trning. Cena za jedno triko je 5,50 .

26.04.2014 | Administrtor
Platby za trningy

obrazok Prosm vetkch lenov, ktor ete nemaj vyplaten aktulny mesiac, aby peniaze doniesli najneskr v utorok 29.04.2014. V prpade nezaplatenia nebude zo strany prevdzkovatea umonen cvienie.
Do budcna platby musia by uhraden vdy do 15. da v mesiaci.

27.03.2014 | Administrtor
spech na Preov open

obrazok 22.-23. marca 2014 sa 6 zstupcovia .K. Power Taekwon-Do Koice zastnili medzinrodnej sae Preov open. Vetci iesti pretekri patrili na sai medzi zanajcich, no boli ochotn nastpi aj na zpasy, kde ich speri v technickej vyspelosti prevyovali aj o 10 stupov. Na tejto sai sa naim pretekrom vo svojich kategrich podarilo zska celkovo 9 cennch kovov. Konkrtne:
- Luk oko v kategrii deti 6-10 rokov: 2. miesto v pecilnych technikch, 3. miesto za sparring a 3. miesto za tuly
- Miroslav oko v kategrii juniori: 2. miesto za sprarring a 2. miesto za tuly
- Marek Rosenberger v kategrii deti 10 -14 rokov: 3. miesto za sparring a 3. miesto za tuly
- Martin Rosenberger v kategrii deti 10-14 rokov: 3. miesto za sparring
- Patrik Vlik v kategrii deti 6-10 rokov: 3. miesto za sparring

27.03.2014 |
Nov fotogalria

obrazok Na strnku bola vloen nov fotogalria s nzvom Preov open 2014

05.03.2014 | Administrtor
Oznam pre lenov klubu

obrazok Ke si pjdete do Budoportu kupova dobok a chrnie, povedzte predvajcemu, e ste z klubu Power Taekwon-do Koice. Mme prisben 5% zavu.

01.03.2014 |
Nov fotogalria

obrazok Na strnku bola vloen nov fotogalria s nzvom Pskovanie 23.02.2014

01.03.2014 | Administrtor
POZOR ZMENA ASU TRNINGU V UTOROK

obrazok Z organizanch dvodov (v centre spaj nov krok) nm bol as zaiatku utorkovch trningov zmenen na 17:00 hod.

15.02.2014 | Ladislav Huady Prezident SZTKD ITF (www.sztkd-itf
Preov open 2014

obrazok V mene portovho klubu Taekwon-Do GE-BAEK Preov, mm t es Vs pozva na 12. ronk Preov Open - medzinrodn sa Taekwon Do ITF, ktor sa uskuton v portovej hale v Sabinove v doch 22.- 23. Marec 2014.

Preov Open m svoju dlhoron tradciu u od roku 2002, kedy sa uskutonil jej prv pilotn ronk. Sa je uren pre deti od 6 rokov, juniorov a seniorov farebn a ierne psy.

Sa zaha nasledujce individulne san disciplny: tul, sparring, pecilne techniky, testy sily a kolektvne (tmov) disciplny: tm tul, tm sparring.
Rozdelenie saiacich:
- deti 6-10 rokov
TUL od 10. kupu
sparring od 10. kupu
- deti 10 - 14 rokov
TUL od 10. kupu
sparring od 10. kupu
- juniori (1998-1995)
TUL od 10. kupu
sparring od 6. kupu
- seniori (od 1994)
TUL od 10. kupu
sparring od 6. kupu
Na sparring povinn prilby, juniori a seniori povinn aj suspenzory.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tréneri
trener
 Ing. Stanislav Kica
  dan02
 


Nové vo fóre...

Vo fóre sa nenachádza žiaden príspevok mladší, ako tri mesiace, alebo v tomto roku ešte neboli pridané žiadne príspevky.

Náhodný obrázok z fotogalérií
Paskovanie-teria
komentované: 0 x

Paskovanie-teria
23.06.2013
Naposledy pridané súbory
01.03.2019 o 06:50 bol pridaný súbor:
PropoziciePresovOpen201
9.doc

01.03.2019 o 06:48 bol pridaný súbor:
Kalendar 2019 SZTKD
ITF.pdf

30.01.2017 o 09:35 bol pridaný súbor:
10-kup.pdf
Naposledy pridané techniky
...:: Športový klub Power Taekwon-do ITF Košice ::...